Social media in Zorg en Welzijn

Gratis inspiratiesessie Sociale Verbinders

Wil je weten hoe de Sociale Verbinders werken aan vraagstukken in het Sociaal Domein voor gemeenten en organisaties in het Sociaal Domein? Kijk naar een video-impressie van onze brainstormsessie over oplossingen voor een gemeente in Zuid-Holland:

Samenwerken, verbinden en relaties opbouwen in het Sociaal Domein is een grote uitdaging! Een externe bril kan jou concreet vooruit helpen als organisatie in het Sociaal Domein.

Social Media in Zorg en Welzijn2Schrijf je nu in voor onze vrijblijvende gratis inspiratiesessie met Verbindingsscan. Dan ontvang je ook gratis het boek over Social Media in Zorg en Welzijn.

Online aanmelden kan tot 31 december 2015. Alleen voor professionals werkzaam bij gemeenten en (zorg)organisaties in het Sociaal Domein ((jeugd, werk, zorg).

Met Sociale Verbinders aan de slag voor Gemeente X

De Sociale Verbinders
Op 27 oktober stond een belangrijk vraagstuk van een gemeente in Zuid-Holland op de agenda van de Sociale Verbinders.

Alle professionals van onze netwerkorganisatie in het Sociaal Domein gingen aan de slag om passende offline en online oplossingen te vinden. Voor het leggen van verbindingen tussen gemeente, (zorg)partners en de inwoners. De oplossingsrichting presenteren we op 16 november als cadeau aan de betreffende gemeente om de lancering van de Sociale Verbinders te vieren.

Benieuwd om welke gemeente het gaat? Volg ons op Twitter.

Kijk op de website wie de Sociale Verbinders zijn en waar wij voor staan en gaan.

Ook geïnteresseerd in onze oplossingen? Neem contact op voor meer informatie!

In zeven stappen naar maatWERK voor gemeenten met lef

Reïntegratie van werklozen met écht perspectief

‘Economische zelfstandigheid staat voorop’, ‘ruimte voor maatwerk, ‘werk moet lonen’! Dergelijke zinnen komen in veel gemeentelijk beleid rond arbeidsparticipatie voor. De praktijk laat vaak een ander beeld zien: gedwongen tegenprestaties, werk moeten accepteren zonder perspectief en verplichte trajecten met weinig maatwerkkarakter.

Hoewel gemeenten het goed bedoelen, versterkt hun aanpak nog te vaak het wederzijds wantrouwen tussen overheid en burgers. Werklozen voelen zich behandeld als onwillende profiteurs naar wie niet geluisterd wordt. Ze ervaren een machteloos makend en frustrerend éénrichtingsverkeer of zelfs willekeur.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die beseffen dat het anders moet en kan. Zij bieden ruimte voor experimenten van een ander karakter. Dat is precies waar Nolitha van meerwaarde kan zijn.

Dit zijn zeven belangrijke stappen voor gemeenten die het experiment willen aangaan:

Basisinkomen en bijstand

Basisinkomen: Doe-het-zelf!

Basisinkomen is een ‘hot topic’! We beginnen namelijk te beseffen dat het niet kunnen krijgen van betaald werk ons binnenkort allemaal kan overkomen.

Hoe zit dat?

  1. In de economische crisis van nu is er niet genoeg (betaald) werk voor iedereen, zeker niet met de manier waarop we werk nu verdelen.
  2. Steeds meer betaald werk wordt ‘geoutsourcet’ naar lage lonen landen.
  3. Robots, Artificial Intelligence en computers nemen werk – banen – van ons over en/of doen dat zelfs beter.
  4. Bij de keuzes in ons huidige sociaal-economisch systeem is de financiële zorg voor langdurig werklozen onbetaalbaar. Het oerwoud van voorzieningen, regels en instanties is peperduur.
  5. Steeds meer mensen hebben genoeg van een systeem dat is gebaseerd op individualisme, wantrouwen en sancties, in plaats van solidariteit, vertrouwen en aanmoedigen.

Als dit ons boven het hoofd hangt, hoe regelen we dan toch onze bestaanszekerheid?