Diensten

Nolitha laat gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties ervaren hoe ze in partnerschap met hun cliënten en bewoners maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Zo versterkt zij hen bij het vinden van een nieuwe, relevante rol in het ‘kantelende’ sociale domein.

Zij faciliteert processen van co-creatie met ruimte voor verhalen en perspectieven van alle stakeholders die betrokken zijn bij het vraagstuk. Ieders stem en geluid is daarbij van belang: samen zien en horen we meer, klinken we beter en komen we tot betere oplossingen (‘muziek’) die vooraf nog niet bedacht waren.

Nolitha bereikt mét hen resultaten op het terrein van:

 • toegang tot werkgelegenheid en terugdringen van schulden
 • versterken van bewonersinitiatieven en zelforganisatie
 • betere kwaliteit van de zorg door cliëntparticipatie

Werkwijze

 1. Nolitha levert maatwerk
 2. Nolitha sluit aan bij bestaand aanbod. Ze gebruikt de beschikbare kwaliteiten, ervaring en deskundigheid van partijen die gemotiveerd zijn voor de gekozen aanpak.
 3. Nolitha werkt samen met lokale partijen. ‘Het nieuwe’ ontstaat in co-creatie. Dit is belangrijk voor inbedding en borging.
 4. Nolitha laat de nieuwe werkwijze ontstaan door te doen en te ervaren in een gezamenlijke zoektocht en ontdekkingsreis. Daarbij zorgt ze voor regelmatige tussentijdse evaluaties om te zien of we op koers zijn en blijven en wat de tussentijdse resultaten zijn.
 5. Nolitha past haar rol aan bij de situatie en de behoefte:
  1. ze is – meewerkend – procesbegeleider (netwerkaanjager, visiebewaker, koerscorrector, conceptversterker) en/of
  2. ze traint en coacht lokale professionals ‘on-the-job’ en/of
  3. ze geeft een ‘train-de-trainer’ aan medewerkers van de opdrachtgever.