Met Sociale Verbinders aan de slag voor Gemeente X

De Sociale Verbinders
Op 27 oktober stond een belangrijk vraagstuk van een gemeente in Zuid-Holland op de agenda van de Sociale Verbinders.

Alle professionals van onze netwerkorganisatie in het Sociaal Domein gingen aan de slag om passende offline en online oplossingen te vinden. Voor het leggen van verbindingen tussen gemeente, (zorg)partners en de inwoners. De oplossingsrichting presenteren we op 16 november als cadeau aan de betreffende gemeente om de lancering van de Sociale Verbinders te vieren.

Benieuwd om welke gemeente het gaat? Volg ons op Twitter.

Kijk op de website wie de Sociale Verbinders zijn en waar wij voor staan en gaan.

Ook geïnteresseerd in onze oplossingen? Neem contact op voor meer informatie!

Over Nolitha

Wie is Nolitha?

Nolitha is Froukelien IJntemaAl 25 jaar ben ik betrokken bij het versterken, verbinden en zichtbaar maken van mensen die zich – al dan niet tijdelijk – kwetsbaar voelen of op afstand van de maatschappij of organisatie waarvan ze deel (willen) uitmaken. Het is mijn missie om hen weer geloof te laten krijgen in hun eigen kracht, hun talenten en verlangens te waarderen en zich te laten zien en horen. Dit zorgt ervoor dat ze meer invloed hebben op de loop van hun leven.

Allang droom ik ervan om dirigent te zijn van een groot orkest. In zekere zin is dat gelukt: Ik faciliteer processen waarin ieders verhalen – ook de verborgene – te horen zijn zodat we prachtige muziek maken in verbinding en partnerschap. Om dit mogelijk te maken nodig ik ook partijen uit de ‘ontvangende’ samenleving of organisatie uit om zichzelf met een frisse bril te bekijken: in hoeverre gunnen en bieden deze ruimte aan eenieder om zich op haar of zijn plek te kunnen voelen?

Ik ben een netwerk- en ‘community’bouwer in hart en nieren. Dit doe ik in binnen- en buitenland door het begeleiden, trainen en coachen van groepen en teams. Ik creërde een methode ter versterking van maatjesprojecten, trainde teams in de Zorg & Welzijnssector in Welzijn Nieuwe Stijl, ontwikkelde een training voor de methodiek Tijd voor Elkaar en voerde deze op diverse plekken in het land uit. In Zuid-Afrika heb ik (o.a.) kleinschalige rurale bedrijfjes gecoacht om werkervaring en ‘business skills’ op te doen. Ook werkte ik met succes samen met Roma in Midden- en Oost-Europa aan hun zelforganisatie, zichtbaarheid, en vermogen tot belangenbehartiging. In Nederland werkte ik o.a. voor Vluchtelingenwerk en een anti-discriminatiebureau, gaf ik trainingen aan allochtone zelforganisaties en taalles aan nieuwe Nederlanders. Sinds 2008 opereer ik als zelfstandig ondernemer onder de naam Nolitha.

De naam ‘Nolitha’ kreeg ik tijdens mijn periode in Zuid-Afrika  van de mensen met wie ik werkte. Nolitha is het Xhosa-woord voor ‘stralende vrouw’ of ‘zij die licht brengt’. Dit is – toevallig of niet – ook de betekenis van mijn voornaam Froukelien. Ik zet deze kracht in om anderen in staat te stellen (weer) te gaan stralen.

Ik behaalde mijn Master’s graad in Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, studeerde Multi-Etnisch Welzijnswerk (CMV) aan Hogeschool De Horst te Driebergen en ben bevoegd Docent BasisEducatie.