Mijn site is in herontwikkeling. De komende tijd is er steeds iets nieuws te beleven!
Versterken

Versterken

 

Verbinden

Verbinden

 

Verlichten

Verlichten

 

Wie is Nolitha?

Froukelien IJntemaNolitha betekent ‘stralende vrouw’, zij die licht brengt. Dat is ook de betekenis van de voornaam van sociaal ondernemer Froukelien IJntema.

Met die kracht laat zij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties ervaren hoe ze in partnerschap met hun cliënten en bewoners maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Zo versterkt zij hen bij het vinden van een nieuwe, relevante rol in het ‘kantelende’ sociale domein.

Nolitha bereikt mét hen resultaten op het terrein van:

 • toegang tot werkgelegenheid en terugdringen van schulden
 • versterken van bewonersinitiatieven en zelforganisatie
 • betere kwaliteit van de zorg door cliëntparticipatie

Nolitha werkt vanuit deze waarden:

Versterken
Nolitha laat haar klanten ontdekken wat ze willen en kunnen, wat hun doelen zijn en wat hun rol is. Ze helpt hen drempels te overwinnen en grenzen te verleggen. Gaandeweg krijgen ze hun verhaal helder waarmee ze invloed uitoefenen en resultaat behalen.

Verlichten
Nolitha brengt haar klanten helderheid en inspiratie bij onduidelijkheid en maakt zaken lichter door te delen. Ze creëert met hen gelegenheden om in het (voet)licht te stappen en hun verhaal te vertellen, zodat ze zien en gezien worden, horen en gehoord worden. Met aandacht en compassie, hoofd en hart. Dan is er meer mogelijk dan je denkt.

Verbinden
Nolitha helpt haar klanten hun plek te vinden in relatie tot de snel veranderende wereld. De werelden van gemeenten, welzijn en burgers kunnen elkaar versterken zodra ze niet langer langs elkaar heen schuiven. Haar instrumenten zijn ontmoeting, dialoog, samenwerking en netwerkversterking. Praten mét elkaar in plaats van praten óver of lángs elkaar. Samen verder komen door uitwisselen van kennis, ervaring en contacten.

Rol
Nolitha’s rol ligt op het snijvlak van procesbegeleider, trainer, coach, en adviseur. Ze is sterk in het ontwikkelen en begeleiden van innovatieve ideeën tot levensvatbare initiatieven en effectieve werkwijzen. Ze wordt gezien als inspirator, katalysator, verbinder, aanjager en sparring partner.

Zo draagt zij al meer dan 25 jaar bij aan inclusieve samenlevingen, vanuit haar internationale achtergrond in opbouwwerk en ontwikkelingssamenwerking.

Werkwijze

 1. Nolitha levert maatwerk
 2. Nolitha sluit aan bij bestaand aanbod. Ze gebruikt de beschikbare kwaliteiten, ervaring en deskundigheid van partijen die gemotiveerd zijn voor de gekozen aanpak.
 3. Nolitha werkt samen met lokale partijen. ‘Het nieuwe’ ontstaat in co-creatie. Dit is belangrijk voor inbedding en borging.
 4. Nolitha laat de nieuwe werkwijze ontstaan door te doen en te ervaren in een gezamenlijke zoektocht en ontdekkingsreis. Daarbij zorgt ze voor regelmatige tussentijdse evaluaties om te zien of we op koers zijn en blijven en wat de tussentijdse resultaten zijn.
 5. Nolitha past haar rol aan bij de situatie en de behoefte:
  1. ze is – meewerkend – procesbegeleider (netwerkaanjager, visiebewaker, koerscorrector, conceptversterker) en/of
  2. ze traint en coacht lokale professionals ‘on-the-job’ en/of
  3. ze geeft een ‘train-de-trainer’ aan medewerkers van de opdrachtgever.