P AL AD IN

With powerful Peers you will find your ALlies,
to jointly
ADvocate and take INitiative towards the
inclusive and equitable workspaces we want to see.
Why? Because it matters.

Wat is de PALADIN aanpak?

Om ‘Diversiteit & Inclusie’ op de werkvloer en in het sociaal domein te versterken, ontwikkelde Nolitha de PALADIN aanpak.

Het thema ‘Diversiteit & Inclusie’ staat hoog op de maatschappelijke agenda. Een beweging als ‘Black Lives Matter’ zet dit thema opnieuw duidelijk op de kaart. Nederlanders van kleur willen gehoord en gezien worden, kansen krijgen, en in alle lagen van organisaties een afspiegeling en representatie zien van de samenleving. Steeds meer ‘witte’ Nederlanders steunen dit streven naar inclusie.

Mensen in de LGBTQIA+ gemeenschap zijn het kleurrijke en levende bewijs van de rijke variatie aan sexuele- en genderidentiteiten. Hoe meer ‘afkortingen’ erbij komen, hoe groter de uitnodiging aan de ‘mainstream’ heterowereld om om het denken in hokjes los te laten.

Mensen die leven met een fysieke of mentale beperking / uitdaging, hebben ook last van het stigma van ‘niet genoeg’ zijn: de samenleving geeft hen voortdurend boodschappen van tekort schieten en wat ze niet kunnen. Ze vragen organisaties om aanpassingen in de werkomgeving zodat ze het talent en potentieel kunnen bijdragen dat ze wél hebben.

Kortom, het thema leeft. Dat geeft kansen!

Organisaties en bedrijven doen zichzelf tekort als ze geen gebruik maken van het potentieel dat ze in huis hebben of kunnen krijgen. De ‘business case’ voor Diversiteit & Inclusie is sterk: betere representatie leidt tot beter presteren, grotere innovatiekracht, veerkracht én aantrekkingskracht.

De PALADIN aanpak gaat ervan uit dat degenen die uitsluiting ondervinden, de beste adviseurs zijn voor bedrijven en organisaties op het gebied van Diversiteit & Inclusie.

Wie zijn Paladins?

Paladins bestaan al sinds de Middeleeuwen. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die een bijzondere roeping volgen. Zij zetten zich eervol, zuiver en onvermoeibaar in tégen ‘Onrecht’ en vóór ‘Het Goede en Rechtvaardige’. Op dat pad gaan zij uitdagingen en confrontaties niet uit de weg. Ze hebben helende en zelfs magische krachten. Ze vallen vaak op bij mensen in machtsposities die hen kiezen als hun onafhankelijke naaste vertrouweling om hen op het rechte pad te houden. Zoals bijvoorbeeld Robin Hood, of Sir Galahad als ridder van de Ronde Tafel, op zoek naar de Heilige Graal. Paladins zijn mensen met wijsheid, charisma, moed en compassie.

Ook deze tijd vraagt om Paladins.

Gebruikt u al de PALADIN aanpak?

  1. Die aanpak begint met het samenbrengen van ‘Peers’ – ‘lotgenoten’ – die de impact voelen van hetzelfde ‘Onrecht’, zoals uitsluiting en discriminatie. Zij delen ervaringen, vinden (h)erkenning en inspiratie bij elkaar, en ontdekken patronen. Samen zien ze meer dan alleen.

  2. Die ‘Peers’ zoeken ‘Allies’ – ‘bondgenoten’ – die een rol kunnen spelen in het realiseren van ‘Het Goede’, de gewenste oplossingen. Het zijn mensen met vergelijkbare ‘mindset’, partijen die toegang geven tot waardevolle netwerken, personen die een schakel kunnen zijn tussen werelden, of bijdragen aan het genereren van aandacht rond het onderwerp.

  3. De kracht van de samenwerking tussen Peers en Allies is onontbeerlijk om aan succesvolle ‘Advocacy’ – belangenbehartiging – te doen, en de rol van naaste vertrouweling van ‘de macht’ op zich te nemen. Dit is de fase van dialoog en onderhandeling over het realiseren van duurzame oplossingen. Daarin is ieders perspectief van belang. Een pad met uitdagingen en soms ook confrontaties. De fase waarin wijsheid, charisma, moed en compassie van pas komen.

  4. De collectieve verkenning door lotgenoten geflankeerd door bondgenoten leidt bijna altijd tot ‘Initiatieven in de organisatie die bijdragen aan de gewenste verandering, waarin ‘Het Goede en Rechtvaardige’ zegeviert.