Wat is PALADIN?

Het thema ‘Diversiteit & Inclusie’ staat hoog op de maatschappelijke agenda. ‘Black Lives Matter’ zet dit thema opnieuw duidelijk op de kaart. Nederlanders van kleur willen gehoord en gezien worden, kansen krijgen, en in alle lagen van organisaties een afspiegeling zien van de samenleving. Steeds meer ‘witte’ Nederlanders steunen dit streven naar inclusie. Kortom, het thema leeft. Dat geeft kansen!

Om ‘Diversiteit & Inclusie’ te versterken, ontwikkelde Nolitha de PALADIN aanpak.

Wie zijn Paladins?

Paladins bestaan al sinds de Middeleeuwen. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die een bijzondere roeping volgen. Zij zetten zich eervol, zuiver en onvermoeibaar in tégen ‘Onrecht’ en vóór ‘Het Goede en Rechtvaardige’. Op dat pad gaan zij uitdagingen en confrontaties niet uit de weg. Ze hebben helende en zelfs magische krachten. Ze vallen vaak op bij mensen in machtsposities die hen kiezen als hun onafhankelijke naaste vertrouweling om hen op het rechte pad te houden. Zoals bijvoorbeeld Robin Hood, of Sir Galahad als ridder van de Ronde Tafel, op zoek naar de Heilige Graal. Paladins zijn mensen met wijsheid, charisma, moed en compassie.

Gebruikt u al de PALADIN aanpak?

  1. Die aanpak begint met het samenbrengen van ‘Peers’ – ‘lotgenoten’ – die de impact voelen van hetzelfde ‘Onrecht’, zoals uitsluiting en discriminatie. Zij delen ervaringen, vinden (h)erkenning en inspiratie bij elkaar, en ontdekken patronen. Samen zien ze meer dan alleen.

  2. Die ‘Peers’ zoeken ‘Allies’ – ‘bondgenoten’ – die een rol kunnen spelen in het realiseren van ‘Het Goede’, de gewenste oplossingen. Het zijn mensen met vergelijkbare ‘mindset’, partijen die toegang geven tot waardevolle netwerken, personen die een schakel kunnen zijn tussen werelden, of bijdragen aan het genereren van aandacht rond het onderwerp.

  3. De kracht van de samenwerking tussen Peers en Allies is onontbeerlijk om aan succesvolle ‘Advocacy’ – belangenbehartiging – te doen, en de rol van naaste vertrouweling van ‘de macht’ op zich te nemen. Dit is de fase van dialoog en onderhandeling over het realiseren van duurzame oplossingen. Daarin is ieders perspectief van belang. Een pad met uitdagingen en soms ook confrontaties. De fase waarin wijsheid, charisma, moed en compassie van pas komen.

  4. De collectieve verkenning door lotgenoten geflankeerd door bondgenoten leidt bijna altijd tot ‘Initiatieven in de organisatie die bijdragen aan de gewenste verandering, waarin ‘Het Goede en Rechtvaardige’ zegeviert.