P AL AD IN

With powerful Peers you will find your ALlies,
to jointly
ADvocate and take INitiative towards the
inclusive and equitable workspaces we want to see.
Why? Because it matters.

Voor wie is PALADIN partnership?

 • Organisaties of bedrijven die partijen willen samenbrengen om inclusie en participatie van hun cliënten te verbeteren, en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken om dit succesvol van de grond te krijgen.
 • Bestaande netwerken van stakeholders, keten- en samenwerkingspartners, die willen leren hoe ze de stem van hun klanten, cliënten of doelgroep een plek kunnen geven.

Wat is PALADIN partnership?

PALADIN partnership:

 • brengt partijen bij elkaar rond thema’s gerelateerd aan inclusie en participatie, zoals: afstand tot de arbeidsmarkt, representatie, toegang tot en deelname aan onderwijs, schuldenproblematiek
 • helpt partijen in partnerschap oplossingen te vinden waarin het perspectief van doelgroep of cliënt centraal staat
 • is een vorm van integraal werken in een proactief netwerk.

Wat levert PALADIN partnership op?

 • snelheid door korte lijnen, in veel gevallen leidend tot kostenbesparing
 • doorbreken van versnippering en eilandjescultuur
 • vlot trekken van vastgelopen trajecten
 • erkenning en begrip, gehoord en gezien worden, ertoe doen
 • een duidelijk aanspreekpunt (loket, voordeur) en verbeterde eigen regievoering
 • kennisdeling en beter kennismanagement
 • breed gedragen oplossingen door maatwerk

Waarom PALADIN partnership?

Sociaal-maatschappelijk relevante issues als ‘Inclusie’ en ‘participatie’ zijn complex. Ze zijn niet op te lossen in isolement, noch los van context. Het is in deze tijd het van belang om de grenzen in en van de organisatie te overstijgen en samen te werken met cliënten en andere stakeholders. Door het cliënt-, keten- én maatschappelijk perspectief aan bod te laten komen, dragen partijen bij aan een ‘systeem’ dat niet langer energie zuigt en dat werkt vóór mensen in een inclusieve samenleving. Samen creëren zij maatschappelijk rendement en impact.

Wat krijg je met PALADIN partnership?

 • Een ervaren kwartiermaker, coach en facilitator, die je steunt bij de opzet, begeleiding en/of uitvoering van bijvoorbeeld:
  • Een denktank vanuit de doelgroep
  • Een kernteam voor het partnerschap
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Actiegericht veldonderzoek
  • Casuïstiekbesprekingen
  • Impactmeting

De volgende stappen kunnen deel uitmaken van PALADIN partnership:

 • Probleemverkenning: Wat is er aan de hand en wie en wat spelen hierin welke rol? Waar loopt het vast of gaat het niet naar wens?
 • Ambitie stellen: Hoe willen we dat het wordt? Waar gaan we voor? Wat laten we los?
 • Strategie en plan: Wie en wat hebben we nodig om dat te realiseren, en hoe krijgen we dat? Hoe stemmen we af op elkaar? Hoe gebruiken we elkaars sterke kanten?
 • Uitvoering: Welke stappen zetten we en wie neemt welke rol daarin, zodat het doel bereikt wordt?
 • Impact: Welke haalbare en betaalbare initiatieven nemen we die betekenis hebben voor doelgroep of cliënt?