Over Nolitha

Wie is Nolitha?

Nolitha is Froukelien IJntemaAl ruim 25 jaar ben ik betrokken bij het versterken, verbinden en zichtbaar maken van mensen die zich – al dan niet tijdelijk – op afstand voelen van de maatschappij of organisatie waarvan ze deel (willen) uitmaken. Het is mijn missie om mensen (weer) geloof te laten krijgen in hun eigen kracht, hun talenten en verlangens te waarderen en zich te laten zien en horen in hun context. Dit zorgt ervoor dat ze meer invloed hebben op de loop van hun leven en de omgeving waarin ze opereren. 

Sinds ik me heb laten bijscholen tot koordirigent en ook daadwerkelijk leiding geef aan koren, ervaar ik nóg beter de grote kracht van ‘meerstemmigheid’. Om maatschappelijke uitdagingen van mensen aan de rand van organisaties en samenleving met succes aan te gaan, zijn de stemmen en perspectieven van alle daarbij betrokken stakeholders nodig. Eigen Kracht  is van cruciaal belang, maar niet genoeg. Het gaat om de Kracht van Samen: lotgenoten hebben bondgenoten nodig om als collectief tot vernieuwende acties te komen die werken en breed gedragen worden.

Daarmee staat Nolitha middenin het thema ‘Diversiteit, Inclusie & Equity’.

Ervaring

Ik ben een netwerk-, ‘community’- en bruggenbouwer in hart en nieren. Dit doe ik in binnen- en buitenland door het begeleiden, trainen en coachen van groepen en teams.

 • Ik was mede-ontwikkelaar, hoofdtrainer en netwerkaanjager in ‘Op Eigen Kracht naar een baan in Utrecht’, dat laagopgeleide vrouwen zonder uitkering richting werk hielp. De aanpak werd genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Ook werd ik uitgenodigd om een dialoogtafel te begeleiden met Koningin Máxima
 • bracht maatschappelijke partijen nader tot elkaar rond het terugdringen van Schoolverzuim van jongeren met een beperking,
 • was voorloper in de ontwikkeling van een training voor de methodiek Tijd voor Elkaar en voerde deze op diverse plekken in het land uit. Dit was een voorloper van de inmiddels vele online aanpakken tot het stimuleren van burenhulp en samen leuke dingen doen in je buurt. 
 • In Zuid-Afrika trainde en coachte ik kleinschalige rurale bedrijfjes in het versterken van hun ‘business skills’. Mijn grootste bijdrage als Executive Manager was het laten ervaren van de kracht van samenwerking tussen de ondernemingen, waardoor ze minder kwetsbaar werden voor de effecten van armoede. Tijdens mijn leiderschap besloten de ondernemers zichzelf  ‘Hilltop Empowerment Centre‘, wat ik als compliment beschouw.
 • Ook werkte ik met succes samen met Roma in Midden- en Oost-Europa aan hun zelforganisatie, zichtbaarheid, en vermogen tot belangenbehartiging, en was mede-oprichter van het ERGO Network. Verder ontwikkelde ik een methodiek rond microkredieten voor Roma.
 • trainde teams van professionals in het sociaal domein in Nederland in Welzijn Nieuwe Stijl,
 • Verder werkte ik o.a. voor Vluchtelingenwerk en een anti-discriminatiebureau, gaf ik trainingen aan allochtone zelforganisaties en taalles aan nieuwe Nederlanders.

De naam ‘Nolitha’ kreeg ik tijdens mijn periode in Zuid-Afrika  van de mensen met wie ik werkte. Nolitha is het Xhosa-woord voor ‘stralende vrouw’ of ‘zij die licht brengt’. Dit is – toevallig of niet – ook de betekenis van mijn voornaam Froukelien. Sinds 2008 zet ik als ondernemer ‘Nolitha’ deze kracht in zodat ook anderen kunnen stralen.

Ik behaalde mijn Master’s graad in Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, studeerde af in Multi-Etnisch Welzijnswerk (CMV) aan Hogeschool De Horst te Driebergen, ben bevoegd Docent BasisEducatie voor volwassenen en Narrative Coach™ Certified Practitioner.

Werkwijze

 1. Nolitha levert maatwerk.
 2. Nolitha sluit aan bij bestaand aanbod. Ze gebruikt de beschikbare kwaliteiten, ervaring en deskundigheid van partijen die gemotiveerd zijn voor de gekozen aanpak.
 3. Nolitha werkt samen. ‘Het nieuwe’ ontstaat in co-creatie. Dit is belangrijk voor inbedding en borging.
 4. Nolitha laat de nieuwe werkwijze ontstaan door te doen en te ervaren in een gezamenlijke zoektocht en ontdekkingsreis. Daarbij zorgt ze voor regelmatige tussentijdse evaluaties om te zien of we op koers zijn en blijven en wat de tussentijdse resultaten zijn.
 5. Nolitha past haar rol aan bij de situatie en de behoefte:
  • ze is – meewerkend – procesbegeleider (netwerkaanjager, visiebewaker, koerscorrector, conceptversterker) en/of
  • ze traint en coacht lokale professionals ‘on-the-job’ en/of
  • ze geeft een ‘train-de-trainer’ aan medewerkers van de opdrachtgever.